Vi sponser paraidrett utøvere

12. februar, 2019

Tirsdag 12.02.19 delte Keolis Norge ut sponsorstøtte til Olympiatoppens to utøvere, paraskytter Vegard Sørlie Krogsæther (14) og paralangrenns pigger Indira Liseth (31) på Kokstad depot. På vegne av bedriften hadde administrerende direktør i Keolis Norge, Gry Miriam Olsen gleden av å dele ut 25.000, – til hver av dem. Sponsorordningen er et resultat av bedriftens forpliktelse til å ta samfunnsansvar.

– Sponsormidlene skal understøtte vår verdi «we care» og vår satsning på likestilling som i dag handler om så mye mer enn bare kjønn. Alle mennesker bør ha muligheter og en jobb eller en interesse hvor de hører hjemme og blir sett. Vi ønsker derfor å bidra til økt inkludering, ikke bare på arbeidsplassen, men også ellers i samfunnet, sier Olsen.

I tråd med bedriftens likestillingssertifisering deler de årlig ut sponsormidler til utvalgte tiltak i Bergensområdet som fremmer mangfold, likestilling og inkludering. Olsen forteller at Keolis har jobbet mye med verdibasertledelse gjennom likestillingsarbeid og FNs bærekrafts mål. Sponsorordningen ble opprettet med ønske om å gi noe tilbake til samfunnet.

– Keolis Norge sin visjon handler om å tørre å være annerledes. Det å være modig nok til å se muligheter der andre ser begrensninger. Det er en glede og kunne dele ut sponsormidler til to mennesker som begge har vært modige nok til å omfavne sin annerledeshet og fulgt sine drømmer gjennom å se muligheter der andre ser begrensninger, fortalte Olsen i sin tale.

Større synlighet

Tilstede blant parautøverne var også Iwonka Vik som er paraansvarlig i Olympiatoppen Vest, venner og familie. Vegards far, Per Krogsæther, kunne fortelle at det i Norge finnes 6500 potensielle utøvere, men at det fortsatt er mangel på tilbud og muligheter. Nå opplever de en endring.

– Vi merker at næringslivet nå har åpnet øynene for paraidretten og at markedsføringen av idretten bidrar til å skape muligheter for flere. Vi ønsker å takke Keolis Norge, og resten av næringslivet, som ser verdien av idrettsopplevelser, sier Krogsæther.

Vik kunne også legge til at det kan være krevende å finne en egnet idrett, og at det derfor settes stor pris på næringslivets initiativ. – Viktigst av alt er at det bidrar til å skape en fortsatt god livskvalitet.

Selv om idretten nå opplever en større synlighet enn før, håper Keolis at flere bedrifter lar seg inspirere.

– Vi opplever stor verdi av sponsordningen! Vi gleder oss til å følge med på Vegard og Indira sin idrettskarriere og ønsker de lykke til! Sier Olsen.

Det er sponsormidlene fra 2018 som nå deles ut. Søknadsfrist for årets sponsorordning er satt til 31 oktober 2019.