Våre verdier

Alle Keolis-ansatte over hele verden deler de samme verdiene: WE IMAGINE, WE CARE, WE COMMIT. Disse verdiene er en del av Keolis-gruppens kultur og historie, og er kjernen i gruppens DNA. I Keolis Norge har vi jobbet med verdiene slik at de er tilpasset vår organisasjon. Verdiene er tilrettelagt og definert for hver avdeling og for hver stilling, for på denne måten oppnå sterkt og synlig eierskap blant alle ansatte.

WE IMAGINE

Sammen med våre partnere utvikler og implementerer vi mobilitetsløsninger som sikrer en god opplevelse for passasjerene. I Keolis mener vi at gode opplevelser i hverdagen er viktig, og av den grunn ville vi være med som Gull-sponsor for skøyteheltene Sverre, Håvard og Sindre fra Fana IL som uten tvil gir bergenserne opplevelser utenom det vanlige med sin fantastiske innsats på skøytebanen. Slik ønsker vi å bidra til å motivere skøyteguttene til nye høyder!

WE CARE

Vi tar vare på mennesket gjennom å verne om våre ansatte, våre passasjerer og miljøet. Vi er sertifisert innen likestilling, mangfold og inkludering (GEEIS) og ønsker å bidra til økt inkludering både på arbeidsplassen og ellers i samfunnet. Derfor har vi valgt å opprette en egen sponsorordning der vi årlig deler ut sponsormidler til utvalgte tiltak i Bergensområdet som i tråd med våre verdier fremmer mangfold, likestilling og inkludering. I 2017 delte vi ut sponsormidlene for første gang. Da var det Tertnes Fotball Damer som ble tildelt midlene for sitt inkluderingsarbeid.

WE COMMIT

Vi forplikter oss til å levere en trygg, behagelig og punktlig reise. Vi ønsker å bidra til at barn tidlig lærer om trafikksikkerhet, og vi har derfor i flere år støttet Skolebarnas trafikkalender.