Vi sponser mangfold!

I Keolis brenner vi for mangfold, og i tråd med vårt likestillingsprosjekt forplikter vi oss å ta et større sosialt ansvar. Derfor lyste vi i 2017 for første gang ut en sponsorordning for prosjekter og tiltak i Bergensområdet som fremmer mangfold, likestilling og inkludering.

2019

Som en forlengelse av sponsorordningen inngikk Keolis et treårig samarbeid med Kirkens Bymisjon.

 

2018 

Olympiatoppens to utøvere, paraskytter Vegard Sørlie Krogsæther (14) og langrennspigger Indira Liseth (32), mottok 25 000 kr hver fra Keolis som støtte til satsingen i sin idrett. Les mer om hele overrekkelsen her.

 

2017

Blant mange gode søknader ble Tertnes Fotball Damer valgt som mottaker av sponsormidlene til  for å støtte lagets videre inkluderingsarbeid. Et av tiltakene TFD kunne vise til var initiativet til å holde tegnspråkopplæring for laget for å bedre inkludere to hørselshemmede spillere.