Vi sponser mangfold!

I Keolis brenner vi for mangfold, og i tråd med vårt likestillingsprosjekt forplikter vi oss å ta et større sosialt ansvar. Derfor lyste vi i 2017 for første gang ut en sponsorordning for prosjekter og tiltak i Bergensområdet som fremmer mangfold, likestilling og inkludering.

Blant mange gode søknader ble Tertnes Fotball Damer valgt som mottaker av sponsormidlene til  for å støtte lagets videre inkluderingsarbeid. Et av tiltakene TFD kunne vise til var initiativet til å holde tegnspråkopplæring for laget for å bedre inkludere to hørselshemmede spillere.

Søk om sponsorstøtte 2018


Driver du et tiltak i Bergensområdet som fremmer likestilling, mangfold og inkludering? Ønsker du Keolis Norge med på laget som sponsor? Årets søknadsfrist er 15. april.  Send din søknad til adm.dir. Gry Miriam Olsen på e-post gry.miriam.olsen@keolis.no.