Sikkerhet kommer først

Hver dag viser våre om lag 45 000 kunder oss tillit ved å la oss frakte dem dit de skal med Bybanen i Bergen.

I tråd med Nasjonal transportplan opererer vi med nullvisjonen: vår transportaktivitet skal ikke føre til tap av liv eller varig skade.

Vi er stolte over å ha den beste sikkerhetsstatistikken blant alle bybanenettverkene i Keolis globalt. Likevel arbeider vi hele tiden med fokus på kontinuerlig forbedring.

Det er viktig for oss at våre passasjerer føler seg trygge. Fra vår oppdragsgiver Skyss får vi tilgang til kundetilfredshetsundersøkelser som viser oss hvordan våre kunder opplever tryggheten på dagtid og kveldstid på bybanen, i tillegg til hvordan de opplever punktlighet, våre vognføreres kjørestil og innvendig renhold i vognene.

Ved å holde oss løpende oppdatert på disse tallene kan vi raskt reagere når vi ser en mulig negativ trend. Et eksempel på dette var da vi i begynnelsen av fjerde kvartal i 2016 observerte at tall på opplevd trygghet om kvelden på Bybanen var synkende. Vi satte i gang motvirkende tiltak i samarbeid med Politiet og Securitas, og kunne etter kort tid konstatere at den økte tilstedeværelsen av vektere og politi hadde en svært positiv innvirkning på hvor trygge våre reisende følte seg om kvelden.