Miljø

Gode kollektivløsninger har en positiv innvirkning på miljøet da dette vil bidra til at flere velger å reise kollektivt. I tråd med vårt ønske om å være en pådriver for bærekraftig utvikling oppfordrer vi våre ansatte til å verne om miljøet ikke bare på jobb, men i hverdagen generelt.

Eco-driving

Selve kjøringen av vognene er den driftsaktiviteten som vil kunne ha størst påvirkning på miljøet. Effektiv og energibesparende kjørestil gir store miljøgevinster, og vi innførte derfor Eco-driving som fast modul i opplæringen av våre vognførere i 2016. Vi vektlegger også dette i den jevnlige oppfølgingen av våre vognførere. Ellers har vi fokus på å gjøre miljøriktige innkjøp og å praktisere god avfalls- og kjemikaliehåndtering. Vårt markedsmateriell trykkes på miljømerket papir.

Sertifiseringer

Vi er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14 001.