Sertifisert innen likestilling

Keolis tilbyr et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Vi har som mål å gjenspeile mangfoldet i Norges befolkning gjennom våre ansatte.

Sertifisert innen likestilling og mangfold

I 2016 var Keolis første transportselskap i verden til å bli sertifisert innen likestilling, GEEIS – Gender Equality European & International Standard. I 2020 ble likestillingssertifiseringen fornyet. Samme år ble Keolis sertifisert innen mangfold.

NHO Ringer i vannet

I juni 2018 gjorde vi vår første ansettelse gjennom NHOs rekrutteringsprogram Ringer i vannet i samarbeid med A2G. Les mer i nyhetssaken!

 

Vi Inkluderer!

Keolis inngikk i 2019 en intensjonsavtale med Vi inkluderer! Mange mennesker står i dag utenfor arbeidslivet og Keolis ønsker med dette samarbeidsprosjektet å bidra til økt inkludering, mangfold og likestilling.

Fremmer mangfold på arbeidsplassen

Vi ser at mangfold blant våre ansatte er en styrke for oss som bedrift. Dette gjelder ikke bare bakgrunn og kultur, men også kjønn, alder og personlighet.

Årlig deltar vi på Bergen Næringsråd sitt Internasjonale karrieretorg der vi får treffe mange interessante og kompetente arbeidssøkere. I anledning 10-årsjubileet til karrieretorget i 2018 ble det laget en jubileumsvideo og vi er stolte av å bli representert av en av våre dyktige vognførere som vi traff nettopp på Internasjonalt karrieretorg.