Keolis' helseprogram

Vi er opptatt av at Keolis skal være en trygg, trivelig og utviklende arbeidsplass for våre ansatte. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle tiltak som forebygger belastningsskader og fremmer god helse, som for eksempel gjennom tilrettelagt trening fysioterapeut og personlig trener i vårt døgnåpne treningsrom på depotet på Kokstad. I tillegg setter vi fokus på hvor viktig det er med trening og riktig kosthold.

God oppfølging gir kraftig nedgang i sykefravær

NAV er en viktig samarbeidspartner for oss. Gjennom tett oppfølging og forebyggende tiltak som ble satt til verks i 2015, har vi lykkes i å redusere sykefraværet betraktelig. Fra en fraværsprosent på over 11 i første halvdel i 2015, kan vi nå vise til en gjennomsnittlig fraværsprosent i 2016 på 5,3. Dette nivået er godt under gjennomsnittet i transportnæringen, som generelt sett kjennetegnes ved et høyt sykefravær (rundt 7% ifølge SSB).