Vårt engasjement

I Keolis tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. Som mobilitetsaktør ønsker vi å være en pådriver for bærekraftig utvikling både når det gjelder klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Derfor har vi utarbeidet vår strategi med hensyn til FNs bærekraftsmål.

Keolis’ arbeid for en bærekraftig utvikling

 

Vi setter sikkerheten først og opererer med nullvisjonen som fremgår av Nasjonal transportplan: «en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade». Les mer om vårt sikkerhetsarbeid og vår sikkerhetsstatistikk. 

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle tiltak som forebygger belastningsskader og fremmer god helse blant våre ansatte. Les mer om vårt helsearbeid.

(Bærekraftsmål 3.6)

 

  

 

 

Keolis skal være en trygg, trivelig og utviklende arbeidsplass, og vi skal tilrettelegge for et arbeidsmiljø som fremmer respekt, mangfold og inkludering. Hos oss er det rom for å være annerledes, og vi ønsker å bidra til økt deltakelse i arbeidslivet gjennom inkludering og arbeider tett med NAV og andre aktører innen vekst og attføring.

Vi er stolte over å være verdens første transportselskap til å sertifiseres i GEEIS (Gender Equality European International Standard) for vårt arbeid for å fremme inkludering, mangfold og likestilling. Les mer om vårt inkluderingsarbeid.

(Bærekraftsmål 5.5, 8.5 og 10.2)

 

    

Vi prioriterer mennesker fremfor kjøretøy i utviklingen av våre mobilitetstilbud. Keolis-gruppen er en av 15 viktige aktører innen mobilitet og teknologi som forplikter seg til 10 delemobilitetsprinsipper som skal sikre levelige og bærekraftige byer i fremtiden.

Effektiv og energibesparende kjørestil gir store miljøgevinster, og derfor inngår Eco-driving som fast modul i opplæringen av våre vognførere. Les mer om vårt miljøarbeid.

(Bærekraftsmål 9.1, 11.2)

 

   

Vi samarbeider tett med våre lokale oppdragsgivere og andre partnere i utviklingen av mobilitetsløsninger som setter passasjerenes behov i sentrum og som bidrar til livskvalitet og en grønnere og mer bærekraftig fremtid.