Skolebarna i landsbyen Sokoke fikk Keolis ryggsekker

16. juli, 2018

Da Keolis i fjor høst skiftet logo fikk vognfører Christine Karembo Hanga en idé som senere skulle glede mange skolebarn i landsbyen Sokoke i Kenya. Hun ankom hjemlandet juli 2018 med 100 Keolis ryggsekker samt annet diverse skoleutstyr i bagasjen. Mottakelsen var fylt med begeistring og takknemlighet fra de kenyanske elevene.

We care

Keolis sine verdier «we imagine – we care – we commit» finnes like dypt i Keolis-gruppens kultur og historie som i hverdagen. Det hersket derfor ingen tvil da administrerende direktør i Keolis, Gry Miriam Olsen, fikk forespørselen fra Christine.

– For oss ble dette et betydningsfullt bidrag i tråd med «we care», et av våre tre verdier. I Keolis definerer vi å bry seg som en forpliktelse om å ta vare på mennesket gjennom å verne om de ansatte, passasjerene, samfunnet og miljøet. Men å bry seg er også å kunne gi til de som trenger det, som i dette tilfellet. Keolis er opptatt av en bærekraftig utvikling og har lagt vår strategi utfra FNs bærekraftsmål. Mål nr. 4 som omhandler god utdanning ble viktig for oss i bidraget, sier Gry Miriam Olsen.

FNs bærekraftsmål

Keolis tar samfunnsansvaret på alvor og prioriterer å nå mål som omhandler god helse, likestilling og sikring av bærekraftige byer og samfunn for å nevne noen. Dette betyr ikke at de gjenværende er glemt. Som Gry Miriam Olsen nevner, har FNs bærekraftsmål om å sikre god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle stått i fokus rundt dette bidraget. Mye på grunn av de store forskjellene mellom fattige og rike land. I Norge stiller de fleste førsteklassinger opp med skinnende nye ryggsekker, et stort smil og mange sommerfugler i magen på første skoledag. Første skoledag i Kenya er de like smilende og har like mange sommerfugler i magen, men den nye skinnende ryggsekken uteblir. Det samme gjør muligheten for skolegang for barn som vokser opp i svært fattige land. Derfor ønsker Keolis å bidra på de områder de kan. Keolis ønsker med dette å oppfordre flere bedrifter til å gjøre det samme. Det er ofte lite som skal til for å bry seg. Bedrifter har som regel mulighet til å bidra, om det gjelder å gi bort produkter som ikke brukes lenger eller på andre måter.

Gleden av å gi kan noen ganger være større enn gleden av å få.