Setter standarden for likestilling

8. mars, 2018

I Keolis brenner vi for mangfold og likestilling, og er opptatt av å skape en inkluderende arbeidsplass med rom for å være annerledes. Vi er stolte over at vi i 2016 var første transportselskap i verden til å bli sertifisert i likestilling i henhold til standarden GEEIS: Gender Equality European & International Standard.

Engasjement for inkludering i hele bedriften

I Keolis Norge opplever man det som svært positivt å ha GEEIS som ledesnor i likestillingsarbeidet, og målet er nå å inspirere andre bedrifter i Norge til å benytte seg av standarden ved å sette mangfold og inkludering på agendaen.

Hos oss er ikke likestillingsarbeid bare et lite hobbyprosjekt vi driver med på personalavdelingen. I Keolis bidrar hele bedriften. Ledelsen med administrerende direktør Gry Miriam Olsen i teten ser verdien av mangfold blant ansatte, og er både en pådriver og en uvurderlig støtte i det kontinuerlige arbeidet. Vårt mål er å sette likestilling på agendaen i næringslivet i Bergensområdet og oppfordre andre til å forplikte seg til GEEIS-standarden.

Randi Weber, HR-koordinator i Keolis Norge

En standard som inspirerer

I tråd med GEEIS-prosjektet har Keolis tatt initiativ til en rekke aktiviteter og tiltak:

  • Egen sponsorordning innen mangfold og inkludering: I 2017 ble en egen sponsorordning opprettet for å støtte tiltak i Bergensområdet som fremmer likestilling og mangfold. Første mottaker av stipendet ble Tertens Fotball Damer som imponerte med måten laget inkluderte døve spillere.
  • Kunnskapsdeling gjennom foredrag: Administrerende direktør i Keolis Norge, Gry Miriam Olsen, har hold flere foredrag og uttalt seg i media innen temaet kvinner og ledelse. Fokus er å motivere og inspirere kvinner til å si ja til utfordringer i arbeidslivet. Les Olsens bidrag i artikkelen Vi må oppdra våre døtre publisert i I Ukeavisen Ledelse.
  • Tiltak for inkludering i arbeidslivet: I 2017 inngikk Keolis en «Ringer i vannet»-avtale (NHOs rekrutteringsprogram) for å bidra til å hjelpe folk tilbake til arbeidslivet. I den anledning har Keolis deltatt på flere informasjonmøter hos A2G for å fortelle om karrieremuligheter i selskapet. NAV er også en viktig samarbeidspartner, og Keolis deltar regelmessig i NAV sine jobbmesser.

Videre inkluderingsarbeid

GEEIS-sertifiseringen er gyldig i 4 år, og Keolis Norge gjennomførte nylig sin midtveisevaluering med svært gode resultater. Særlig ledelsens engasjement i arbeidet ble vektlagt som veldig positivt i evalueringen.

Keolis Norge har gjort en eksepsjonelt god jobb i utarbeidingen av sin tiltaksplan for likestilling i bedriften. Engasjementet for saken er til å ta og føle på, og preget den flotte «live» demonstrasjonen av hvordan likestilling er i fokus i alle prosesser og på alle nivåer i Keolis. 

Philippe Poulin, Bureau Veritas – Frankrike

Innspill til videre utvikling som kom frem fra midtveisevalueringen var å fortsette innsatsen for å øke kvinnenandelen blant vognførerne. I tillegg ble Keolis oppfordret til å styrke satsingen innen inkludering generelt, som for eksempel innen alder, minoriteter, legning og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

«Keolis Women Talk Work»

I anledning kvinnedagen 8. mars har Keolis-gruppen snakket med kvinner i ulike stillinger i konsernet for å få deres syn på likestilling og karrieremuligheter lokalt og internasjonalt. Samtlige opplever at det å være kvinne i en tradisjonelt mannsdominert bransje ikke er en hindring i Keolis. Tvert i mot kan man gjerne tilføre noe ekstra gjennom å være annerledes og bidra med kreative løsninger ved å tenke i nye baner.

I videoene under forteller Kerry, Aline, Erell, Isabelle og Naima om sin karriere i Keolis og sine erfaringer.