– Vi må oppdra våre døtre

27. oktober, 2017

I Ukeavisen Ledelse nr. 40 publisert fredag 27. oktober 2017 skriver  Otto von Münchow om forskning på den skjeve kjønnsfordelingen i topplederstillinger og tar for seg i hvilken grad det å ha barn påvirker kvinners karriereløp sammenliknet med menns. Gry Miriam Olsen, administrerende direktør i Keolis Norge, deler sin erfaring.

– Det handler om å balansere kravene mellom det å være mor og karriere. Det handler om støtte på jobben og om støtte fra partneren. Vi må se på hvordan samfunnet kan legge til rette slik at det blir mer fleksibilitet i familiene. Det kan lette på presset når begge skal gjøre karriere. Og så må kvinner slippe den dårlige  samvittigheten som de ofte plages med, sier Gry Miriam Olsen.

Keolis ønsker å fremme mangfold og inkludering på arbeidsplassen og i samfunnet ellers og var første selskap i transportbransjen til å bli sertifisert innen likestilling meg den europeiske og internasjonale standarden GEEIS (Gender Equality European and International Standard).

Lenke til artikkelen i Ukeavisen Ledelse