Parkering

Parkering inngår som en naturlig del i et transportnett.

Gjennom datterselskapet EFFIA drifter Keolis mer enn 140 000 parkeringsplasser og sysselsetter over 800 personer.