Fremtidens bysykler

Keolis har vært bysykkeloperatører siden 2007, og drifter i dag 8 bysykkelnettverk i Europa med mer enn 560 stasjoner.

Bysykkelen utgjør en typisk «first mile, last mile»-tjeneste, det vil si en transporttjeneste som dekker delen av reisen fra passasjerens bosted til et knutepunkt for annen transport. Bysykkeleksperten Cykleo er et datterselskap i Keolis i som siden 2007 har implementert og driftet bysykkelsystem med stor suksess; alt fra små nettverk med kun 15 sykler til store nettverk med mer enn 6 000 sykler.

Fremtidens bysykkelsystem er her

Keolis tilbyr også bysykkelsystem med elsykler, noe som kan bidra til å øke sykkelandelen i byene der de implementeres.