Mobilitets-akademiet

Enten du ønsker å bli vognfører, trafikkoperatør, trafikkleder eller linjeleder må du gjennomføre Keolis’ grunnutdannelse. Utvelgelsesprosessen for opptak til opplæringen er omfattende for å sikre kvaliteten på tjenesten Keolis leverer. Som vognfører er du Keolis’ ansikt utad, og ansvarlig for å yte best mulig service for våre passasjerer. Ønsker du som ferdigutdannet vognfører å bidra i opplæringen av nye vognførere har du mulighet til å søke om tilleggsfunksjoner som kjørerlærer og instruktør.

DETTE KJENNETEGNER EN KEOLIS-VOGNFØRER:

 • Serviceinnstilt og yter god kundebehandling
 • Fleksibel
 • Punktlig
 • Presentabel
 • Ansvarsbevisst
 • Trives sammen med andre mennesker
 • Bevarer roen når det ‘koker’

Minimumskrav for opptak

 • Må ha hatt sertifikat klasse B i minst 3 år
 • Må være fylt 23 år
 • Gode kommunikasjonskunnskaper på norsk muntlig og skriftlig
 • Personlige egenskaper (blir testet i opptaksprosessen)
  • fleksibel innstilling til endringer
  • egenmotivert
  • fysisk aktiv på fritiden
  • stabil og positiv

Opptak

Keolis utdanner 1-2 vognførerkull i året. Alle søkere som oppfyller minstekravene blir invitert til mindre gruppeintervjuer, med påfølgende fysisk test, mikrofontest i vogn, og en mindre evnetest. Dette gjør vi for å evaluere kommunikasjonsferdigheter i vogn, og kartlegge egnethet til stilling. Kandidater som vurderes som egnet, blir invitert til personlig intervju for deretter å gjennomgå helsetest og arbeidspsykologisk test for å undersøke om kandidaten tilfredsstiller helsekravene til personell i sikkerhetstjeneste. Kravene er fastsatt i Statens jernbanetilsyns kravforskrifts kapittel 14. Etter bestått opplæring, blir ansettelse vurdert av en sikkerhetskomité.

Du betaler ingen skolepenger for å delta i vognførerutdanningen.

Søk opptak!

 

Prøving

Det blir foretatt testing og prøving underveis i opplæringen. Opplæringen kan avbrytes dersom det viser seg at ønsket resultat ikke oppnås eller du finner ut at vognføreryrket ikke passer for deg likevel.

Tidsbruk

Opplæringen varer i ca. 10 uker, med rundt 6 timers undervisning daglig, avhengig av progresjon underveis. Undervisningen foregår både på kveldstid og i helger. Det må påregnes ca. 100 timer med egenstudie i tillegg til undervisningen, avhengig om du fra før har teknisk innsikt.

Kompetanseheving og videreutvikling

Vi er opptatt av kontinuerlig utvikling og forbedring og forplikter oss til å følge opp våre ansatte når det gjelder faglig og personlig kompetanseheving.

Første vognførerkull i 2017 gjør seg klar til å gjennomføre «Walk the line».

Bli en av oss

Søk opptak her