Grønn bussdrift

Keolis har en global bussflåte på  over 20 000 busser globalt. Vi ønsker å være en støttespiller for våre oppdragsgivere i det viktige arbeidet med utviklingen av mer bærekraftig transport, og i Sverige opererer Keolis for eksempel 1 600 busser som er 100% fossilfrie.