Anropsstyrt transport

Anropsstyrt transport – også kalt bestillingsbuss eller «on demand» som er det engelske begrepet – betegner mobilitetsløsninger der passasjerene selv har stor innflytelse på den daglige driften. Kundene oppgir sitt reisebehov og ruten fastsettes på grunnlag av behovet.

I praksis vil anropsstyrte ruter kunne være et godt alternativ i områder med lav eller variabel etterspørsel der det vanligvis ikke vil kunne svare seg å sette inn ordinær rutetransport. Ved å sende ut en buss kun når det er etterspørsel, og tilpasse ruten på mest mulig effektiv måte, så sparer man både kostnader og miljøet. Samtidig sikrer man en god mobilitet for passasjerene.

I tillegg er slike tjenester et godt alternativ for «first mile, last mile»-mobilitet, det vil si transport av passasjerer mellom hjemmet og nærmeste transportknutepunkt.