Keolis søker driftsdirektør

10. januar, 2022

Handlekraftig og resultatorientert leder som skal koordinere driftssamhandling på tvers i selskapet

Keolis Norge har som ambisjon å gi passasjerene den beste reiseopplevelsen gjennom innovative løsninger og innsatsen til dyktige medarbeidere. Vi søker en handlekraftig og resultatorientert leder som skal koordinere driftssamhandling på tvers i selskapet – og sørge for at Keolis Norge når sine mål.Som driftsdirektør får du overordnet ansvar for at den daglige driften på bane og buss gjennomføres som planlagt, med høy kvalitet, bærekraftig økonomi samtidig som passasjerenes behov ivaretas. Du får en sentral rolle i å se mulighetsrommet i og følge opp kontraktene med våre leverandører, Bybanen og Skyss. Du bør derfor ha solid kontraktsforståelse og innsikt i offentlige anbudsprosesser.Den rette kandidaten er en pådriver for at Keolis Norge driver med kontinuerlig forbedringsarbeid og utnytter potensialet i ny teknologi og digitalisering. Du skal også bidra til et godt kvalitets- og sikkerhetsarbeid i selskapet.

Vi ser etter deg som har minimum tre års ledererfaring fra operasjonell virksomhet, ikke nødvendigvis innen kollektivbransjen. Du har gjerne høyere relevant utdanning, men erfaringsbasert kompetanse kan være like viktig.

Du er inspirerende, raus og du evner å utvikle og ansvarliggjøre mennesker. Sammen med kompetente kolleger kan du videreutvikle en organisasjon mot en felles kultur preget av mangfold, trivsel og sterkt engasjement for fremtidsrettede mobilitetsløsninger.

For å lykkes i rollen må du kommunisere godt, også på engelsk, og ha stor arbeidskapasitet.

Driftsdirektøren i Keolis Norge rapporterer til administrerende direktør.

Søk via Finn.no her

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved Roy Tore Lysen Jensen på tlf. 909 20 447 eller Cathrine Rieber på tlf. 994 19 343. Send søknad med CV via stillinger på visindi.no senest 16.01.2021. Vi vurderer søknader fortløpende frem til søknadsfrist.

Om oss

Mobilitetsaktøren Keolis er verdensleder innen bybanedrift og en av Europas fremste leverandører av mobilitetsløsninger. Ved å tenke som en passasjer er selskapet i stand til å utvikle bærekraftige og fremtidsrettede løsninger som møter samfunnets økende krav til sømløse og persontilpassede reiseopplevelser.

I Norge er Keolis operatør av Bybanen i Bergen og bussdrift av 112 helelektriske busser og 26 dieselbusser som skal opereres i Bergen i 10 år. Keolis Norge har i dag 500 ansatte, hvorav 380 på buss. I november 2022 vokser vi ytterligere med oppstart av bybanelinje 2 til Fyllingsdalen.

Ambisjonen er å bli en multimodal mobilitetsaktør på markedet for kollektivtrafikk i hele Norge. Siden etableringen i 2008 har Keolis vist til lokal kompetanse i kombinasjon med internasjonal ekspertise fra Keolis globalt.

 

Foto: Morten Wanvik