Keolis og Kirkens Bymisjon blir samarbeidspartnere

9. mars, 2020

Keolis og Kirkens Bymisjon har inngått en samarbeidsavtale som strekker seg over tre år. Avtalen er i tråd med selskapets verdier og ønske om å være en pådriver for bærekraftig utvikling. Vi bryr oss (we care) er en av selskapets tre verdier og handler om å ta vare på mennesket. Med denne avtalen ønsker Keolis å kunne bidra inn mot det samfunnsnyttige arbeidet Kirkens Bymisjon gjør for Bergen.

Siden 2017 har Keolis støttet tiltak i Bergensområdet som fremmer likestilling, mangfold og inkludering via sin egen sponsorordning. – Samarbeidet vi nå går inn i med Kirkens Bymisjon blir en forlengelse av sponsorordningen vår hvor vi har hatt stor glede av å støtte unge lovende talenter. Nå utvider vi horisonten og tar samfunnsansvaret vårt et steg videre når vi går inn i samarbeidet med Kirkens Bymisjon, sier adm.dir. Olsen.

Sammen skal vi tenke nytt og se muligheter rundt dagens utfordringer i samfunnet. At vi nå kan involvere de ansatte i bedriftens samfunnsansvar har stor verdi og gjør arbeidet vårt mer meningsfylt. Vi skaper med det et godt miljø, ikke bare i bedriften, men i samfunnet for øvrig, legger Olsen til.

Avtalen innebærer at Keolis vil støtte Kirkens Bymisjon økonomisk, samt tilrettelegging av medarbeiderengasjement inn mot Kirkens Bymisjons formål.
– Vi ser gevinsten av et samarbeid med en viktig aktør for samfunnet. Å leve verdiene bedriften har fullt ut gir en betydningsfull hverdag. Vi anerkjenner det viktige arbeidet Kirkens Bymisjon gjør for samfunnet i Bergen. Nå gleder vi oss til å bidra for å gjøre Bergen litt bedre for alle, sier Olsen.

– Vi er veldig glad for at Keolis har valgt å bli en våre samarbeidspartnere. Vi ønsker å samarbeide med bedrifter som viser et ektefølt engasjement for å bidra til et varmere samfunn, og dette engasjementet er veldig fremtredende hos Keolis, sier næringslivskontakt i Kirkens Bymisjon, Kjetil Sælen.

Adm.dir., Gry Olsen (venstre) og markedskoordinator Maria Drivenes var tilstede på Kirkens Bymisjons vinterfest. Her sammen med en av de frivillige i matutdelingen.