Keolis og Kirkens Bymisjon blir samarbeidspartnere

9. mars, 2020

Keolis og Kirkens Bymisjon har inngått en samarbeidsavtale som strekker seg over tre år. Avtalen er i tråd med selskapets verdier og ønske om å være en pådriver for bærekraftig utvikling. Vi bryr oss (we care) er en av selskapets tre verdier og handler om å ta vare på mennesket. Med denne avtalen ønsker Keolis å kunne bidra inn mot det samfunnsnyttige arbeidet Kirkens Bymisjon gjør for Bergen.

Siden 2017 har Keolis støttet tiltak i Bergensområdet som fremmer likestilling, mangfold og inkludering via sin egen sponsorordning.

Avtalen innebærer at Keolis vil støtte Kirkens Bymisjon økonomisk, samt tilrettelegging av medarbeiderengasjement inn mot Kirkens Bymisjons formål.

– Vi er veldig glad for at Keolis har valgt å bli en våre samarbeidspartnere. Vi ønsker å samarbeide med bedrifter som viser et ektefølt engasjement for å bidra til et varmere samfunn, og dette engasjementet er veldig fremtredende hos Keolis, sier næringslivskontakt i Kirkens Bymisjon, Kjetil Sælen.