Keolis Norge vant Digital Academy pris!

20. desember, 2018

Keolis jobber strategisk for å bli mer digitaliserte. Bedriftens fremtidsrettede holdning, både for å sikre miljøet og for å skape flere digitale mobilitetsløsninger for passasjerene, krever en forståelse av den digitaliserte verden.

Gjennom et nettbasert opplæringsprogram, Digital Academy, har bedriftens 63.000 ansatte på tvers av landene blitt oppfordret til å tilegne seg grunnleggende kunnskap om hvordan alt fra sosiale medier til smarte byer påvirker oss. Gleden var derfor stor da Keolis Norge ble tildelt prisen for beste innsats blant de ansatte. Adm. dir Gry Miriam Olsen var tilstede i Paris for overrekkelsen av prisen og kan fortelle at uten engasjerte ansatte ville ikke dette vært mulig.

«Digitalisering har vært et viktig punkt for oss i Keolis Norge, derfor var det gledelig å ta imot prisen på vegne av hele bedriften. I tillegg til vårt fokus på Digital Academy og forståelsen av en digitalisert hverdag har vi implementert tiltak for å bli mer digitalisert» sier adm.dir. Olsen, og legger til:

«Blant annet har administrasjonen redusert papirforbruket med 47%. Det vil si at vi nærmer oss målet om en reduksjon av papirforbruk på 50% i slutten av året.»

 

Under årets julelunsj delte adm.dir Olsen prisen ut til de ansatte, her sammen med Siv Teigland og Bjørn Jansen.
Adm.dir. Olsen tilstede i Paris for overekkelsen av Digital Academy prisen av CEO i Keolis Jean-Pierre Farandou.