Keolis Norge vant Digital Academy pris!

20. desember, 2018

Keolis jobber strategisk for å bli mer digitaliserte. Bedriftens fremtidsrettede holdning, både for å sikre miljøet og for å skape flere digitale mobilitetsløsninger for passasjerene, krever en forståelse av den digitaliserte verden.

Gjennom et nettbasert opplæringsprogram, Digital Academy, har bedriftens 63.000 ansatte på tvers av landene blitt oppfordret til å tilegne seg grunnleggende kunnskap om hvordan alt fra sosiale medier til smarte byer påvirker oss. Gleden var derfor stor da Keolis Norge ble tildelt prisen for beste innsats blant de ansatte.