Keolis Norge signerte busskontrakt med Skyss

1. juli, 2019

Administrerende direktør i Keolis Norge, Gry Miriam Olsen, signerte 01.07.19 driftskontrakten for Skyss sin rutepakke Bergen sentrum. Når Keolis fra 1. desember 2020 tar over driften av sentrumsbussene går selskapet inn i en ny epoke som multimodal mobilitetsaktør. Siden oppstart av bybanen har Keolis rukket å etablere seg som en ansvarlig operatør med svært gode resultater med hensyn til sikkerhet og kundetilfredshet.

– Vi er veldig takknemlig for tilliten Skyss viser oss, og gleder oss over muligheten til å skape synergi mellom buss og bane for byens passasjerer, sier Olsen.

Våger å tenke annerledes
Rutepakken for Bergen sentrum er den første busskontrakten i Norge for Keolis, som globalt opererer en flåte på 21 500 busser. Keolis Norge lever under visjonen dare to be different og planlegger å drifte buss med samme tankegang som bybanen.
– Vi våger å tenke annerledes og vår visjon handler om å våge å være en pådriver for bærekraftig utvikling både når det gjelder klima, miljø, økonomi og sosiale forhold. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor. Enten det gjelder våre ansatte, passasjerene, miljøet eller den daglige driften skal vi være fremoverlente og finne de beste løsningene, sier Olsen.

Satser på bærekraftig mobilitet
Et betydningsfullt moment for Keolis i kampen om Nordens største anbud på elektriske busser var nemlig at flåten på 136 busser skal opereres med 100% fornybar energi.
– I Keolis Norge har vi implementert syv av FNs bærekrafts mål i forretningsstrategien. Derav nr. 11 bærekraftige byer og samfunn. Vi mener at i spørsmålet om energi utfordringer er offentlig transport løsningen, ikke problemet. En av regjeringens handlingsplaner for å kutte utslipp i transportsektoren handler om hvordan kollektivtrafikken skal bli grønnere og Keolis skal bidra til at stortingsvedtaket om fossilfri kollektivtrafikk innen 2025, blir realisert, sier Olsen.

Kontraktens verdi på ca. 3 milliarder kroner omfatter 325 ansatte og en årlig produksjon på ca. 5,7 millioner rutekilometer. Selskapet som i dag består av 130 ansatte vil det neste året oppleve en betydelig vekst. I 2016 ble Keolis første transportselskap i verden til å bli sertifisert i henhold til GEEIS standarden (Gender Equality European International Standard). I tillegg jobber selskapet aktivt med FNs bærekrafts mål om likestilling (nr. 5) og mindre ulikhet (nr.10), noe som har resultert i en bra kjønnsbalanse og hele 21 ulike nasjonaliteter blant de ansatte.

– Dette er en spesiell dag for oss da vi har jobbet hardt for å bli en multimodal mobilitetsaktør også her til lands. Det er helt klart en trygghet og ikke minst en fordel for oss at våre internasjonale kolleger besitter bred kunnskap og ekspertise på området når vi nå skal mobilisere. Vi ser frem til å ønske nye kolleger velkommen til vår kultur og visjon og tror at dette kan skape muligheter både for våre nåværende og fremtidige Keolis-ansatte, avslutter Olsen.

Bilde:

Til venstre adm.dir. i Keolis, Gry Miriam Olsen, og Skyss direktør Målfrid Vik Sønstabø.