Keolis med ny sertifisering innen mangfold!

29. juni, 2020

Nå er Keolis sertifisert innen likestilling og mangfold! I 2016 ble Keolis likestillingssertifisert i henhold til den Europeiske standarden GEEIS, som det første og eneste selskapet i Norge. I år ble likestillingssertifiseringen fornyet og mobilitetsaktøren greide i tillegg å sikre seg en ny sertifisering innen mangfold.

Keolis har siden 2015 jobbet målrettet for å fremme likestilling, inkludering og mangfold, både på arbeidsplassen og i samfunnet.

GEEIS ble en døråpner som gav oss muligheten til å reflektere over hvem vi er og hvilken rolle vi som mobilitetsaktør og arbeidsgiver ønsker å ha. Vi valgte å gjøre dette arbeidet til en del av vår hverdag og i dag har vi mer mangfold, mer likestilling og mer kjærlighet, sier HR i Keolis, Randi Weber.

I arbeidet med likestilling og inkludering har selskapet implementert 7 av FNs bærekrafts mål, her med tanke på nr. 5 likestilling mellom kjønnene og nr. 10 mindre ulikhet. Eksternt har Keolis opprettet en egen sponsorordning som støtter personer eller organisasjoner som fremmer likestilling, mangfold og inkludering. Som en forlengelse av sponsorordningen inngikk Keolis i fjor et samarbeid med Kirkens Bymisjon.

Sertifisering innen mangfold
Definisjonen av mangfold strekker seg lengre enn bakgrunn og kultur for bedriften. Kjønn, personlighet og alder står stekt i fokus.

Mangfold er et vidt begrep og vi representerer alle mangfoldet i samfunnet på hver vår måte. Det er trist at mennesker i arbeidsmarkedet opplever diskriminering enten det gjelder kjønn, legning, alder eller bare det å være annerledes. Alle bedrifter har samme samfunnsansvar ovenfor de som står utenfor arbeidslivet, sier Weber.

Til andre bedrifter kan Weber gi følgende råd; «For å kunne satse og utvikle arbeidet om likestilling og mangfold må ledelsen og styret sette dette på den daglige agenda. Vi har vært forunt en administrerende direktør som våget å sette dette på dagsorden i 2015 og har gitt oss det nødvendige handlingsrommet.»

Hun legger også til at i Keolis starter arbeidet allerede i rekrutteringsprosessen.

Vi er heldig som jevnlig mottar mange søkere hvor alle fortjener å bli sett. Vi har utarbeidet en rekrutteringsprosess som sikrer lik vurdering av alle kandidatene som kjemper om kun 10 opptaksplasser. En slik sertifisering gir kredibilitet til både rekrutterings- og selekteringsprosessen.

GEEIS Standard – Gender Equality International Standard
For å oppnå en sertifisering innen GEEIS Standarden vurderes selskapet ut fra 9 kriterier delt inn i fem nivåer. Her må dokumentasjon, resultater og fremdrift legges frem. Den franske stiftelsen Arborus står bak standarden i samarbeid med det internasjonale sertifiseringsbyrået Veritas som utsteder sertifikatene. Hensikten er at bedrifter skal jobbe målrettet med likestilling, mangfold og inkludering.

Vi er veldig stolte av begge sertifiseringene våre og synes denne gladnyheten passer bra nå som vi har feiret Regnbuedagene i Bergen, sier Weber.

Randi Weber, HR i Keolis.