Keolis har samfunnsansvar som rettesnor

14. november, 2018

–  Vi ønsker å drifte i tråd med samfunnsutviklingen, sier Gry Miriam Olsen, administrerende direktør i Keolis Norge. Mobilitetsaktøren som er verdensledende innen bybanedrift og en av verdens største aktører på feltet mobilitet.

–  Keolis er operatør av Bybanen i Bergen, forteller Olsen og legger til at Keolis opererer alle typer transportløsninger på verdensbasis.

– Vårt DNA handler om å tenke som en passasjer for å få folk til å reise kollektivt. Vi er opptatt av å skape opplevelser gjennom å bevege oss mot sømløse og personlige reiser som er effektive og behagelige.

Påvirker livsstil og miljø 

Keolis er opptatt av å være en pådriver for bærekraftig utvikling både når det gjelder klima, miljø, økonomi og sosiale forhold. Derfor har selskapet utarbeidet en strategi med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

– Det å få folk til å velge å reise kollektivt gir bransjen vår en unik mulighet til å påvirke miljøet. Derfor har Keolis slagordet More ways – more life, sier Olsen. Hun forteller at det samme slagord internt i bedriften som eksternt.

Vi oppfordrer de ansatte til å verne om miljøet både på jobb og i fritiden. Vi gir tips til de ansatte hver uke, for eksempel om resirkulering. Eksternt samarbeider vi med samfunnsengasjerte politikere i fylkeskommuner og skaper smarte og innovative løsninger med oppdragsgiverne våre.

Tar samfunnsansvar

Ved å ta FNs bærekraftsmål inn i vår strategi gir vi arbeidet med verdiskapning større betydning, mener Olsen.
– We Imagine: vi ønsker å skape gode opplevelser for passasjerer og samarbeidspartnere. Selskapet er i front gjennom å ta i bruk ny teknologi og tenke innovativt og finne nye løsninger. Alt i alt for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle, sier hun med stor entusiasme.  FNs bærekraftsmål 9.1. Innovasjon og infrastruktur.

– We Care: Vi bryr oss om mennesket og miljøet. Vår likestillingssertifisering og fokus på helse og trivsel er viktige initiativ for et mer balansert arbeidsmiljø. Vi ønsker å skape mangfold gjennom å representere et tverrsnitt av samfunnet på arbeidsplassen. FNs bærekraftsmål 3.6 God helse, 5.5 Likestilling mellom kjønnene, 10.2 Mindre ulikhet og 11.2 Bærekraftige byer og samfunn.

– We Commit: Keolis forplikter seg overfor oppdragsgiver, passasjerer og miljøet til å levere en trygg, behagelig og punktlig reise. Det handler om å skape mer transport for pengene. FNs bærekraftsmål 8.5 Anstendig arbeid og økonomisk vekst og 17 Samarbeid for å nå målene. 

At Keolis tar samfunnsansvar er den røde tråde, avslutter Olsen.

 

Gry Miriam Olsen, administrerende direktør i Keolis Norge 

 

Artikkelen er hentet fra Kapitals november utgave 2018.