Keolis’ første Ringer i vannet-rekruttering

15. juni, 2018

Ett år etter signering av samarbeidsavtale med NHOs Ringer i vannet, feiret Keolis 12. juni 2018 sin aller første ansettelse gjennom rekrutteringsprogrammet. Den likestillingssertifiserte mobilitetsaktøren Keolis tar samfunnsansvaret sitt på alvor og jobber for å bidra til økt deltakelse i arbeidslivet gjennom inkludering.

 

12. juni 2018 ble Keolis Norges første rekruttering gjennom NHOs Ringer i vannet markert under velkomstmøte for et ferskt vognførerkull på Kokstad depot. Blant disse var nemlig Quintan Sahayaratnarajah som ble introdusert for Keolis Norge gjennom rekrutteringsprogrammet og nå har han fullført og bestått vognførerutdanningen ved Mobilitetsakademiet og blitt ansatt som vognfører i Keolis Norge. Ragnhild Friis- Ottessen, NHOs regionsansvarlig for Ringer i vannet i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal og Kjersti Rasmussen, næringslivskontakt i A2G delte ut diplom og blomster for å markere selskapets første ansettelse gjennom Ringer i vannet.

Ringer i vannet som samarbeidspartner

Ringer i vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. De jobber for at personer som har falt utenfor arbeidslivet får mulighet til å komme seg tilbake i lønnet arbeid. Ved å vurdere samarbeidsbedriftenes behov knytter de riktig kandidat til riktig bedrift, med et mål om fast ansettelse.

– Ikke bare er dette Keolis’ første ansettelse gjennom Ringer i vannet, men det er også første ansettelse for en medlemsbedrift i NHO Transport, forteller Ragnhild Friis-Ottessen.

I cirka et år har Keolis samarbeidet med Ringer i vannet og hatt en spennende prosess frem mot første ansettelse. Kjersti Rasmussen har vært Keolis sin A2G kontaktperson og har jobbet tett sammen med Keolis for å finne riktig kandidat.

– Vi er svært fornøyd med at Quintan nå er en del av vårt vognførerteam. Som arbeidsgiver er det gledelig å kunne bidra til at folk som har falt utenfor arbeidslivet får muligheten til å komme seg tilbake i lønnet arbeid, sier Gry Miriam Olsen, administrerende direktør i Keolis Norge.

Keolis’ arbeid for en bærekraftig utvikling

Keolis tar samfunnsansvaret på alvor og jobber for å bidra til økt deltakelse i arbeidslivet gjennom inkludering. Keolis samarbeider tett med NAV og aktører innen vekst og attføring for å nå dette målet. De ønsker at de ansatte skal gjenspeile Norges befolkning, derfor er mangfold, likestilling og inkludering veldig viktig. Mangfold blant ansatte er en styrke for bedrift, hevder Keolis. I 2016 ble Keolis Norge GEEIS- (Gender Equality European International Standard) sertifisert innen likestilling, som første transportselskap i verden.