Keolis fikk pris for arbeidet med likestilling

7. november, 2018

18.oktober mottok Keolis Norge «best practice» pris av stiftelsen Arborus for sitt arbeid med likestilling. Driftssjef John Hansen sammen med HR koordinator Randi Weber var tilstede i Paris for overrekkelsen. To år har gått siden Keolis forpliktet seg til en organisasjonskultur basert på inkludering og mangfold. GEEIS-sertifiseringen gjelder i fire år hvor man gjennomfører en midtveisevaluering underveis. Keolis viste svært gode resultater og særlig ledelsens engasjement i arbeidet ble vektlagt som positivt i evalueringen tidligere i år.

For å lykkes med en slik sertifisering er det viktig at ledelsen er investert i arbeidet. Det krever engasjerte ledere for at likestilling, mangfold og inkludering skal integreres på alle nivåer i bedriften. Hos oss er GEEIS sertifiseringen og arbeidet vi gjør rundt dette et viktig tema på mandagsmøter, sier HR koordinator Randi Weber.

Likestilling i rekruttering

Nytt fra juni i år er rekrutteringsprosessen. En ny rekrutteringsstrategi har blitt utarbeidet på bakgrunn av GEEIS-Sertifiseringen. Nå blir alle som søker opptak til vognførerutdanning invitert til et informasjonsmøte som gir deltakerne et større innblikk i bedriften og yrket som vognfører.

Vi rekrutterer personlighet og har som mål å bygge en kultur hvor arbeidstakerne er stolte av å jobbe her og gleder seg til å gå på jobb. Likestilling betyr mer enn kjønnsbalanse. Alle mennesker trenger å bli sett og vi forplikter oss til å gi mennesker en lik sjanse, sier Adm.dir. Gry Miriam Olsen.

Innspill til videre utvikling som kom frem i midtveisevalueringen var å fortsette innsatsen med å øke kvinneandelen blant vognførerne. Keolis arrangerte derfor «Mobilitet – en karrierevei for kvinner» 6.juni i år hvor 55 kvinner møtte opp. Et vellykket arrangement hvor 85% av de oppmøtte sendte inn søknad om opptak til vognførerutdanning.

Inkluderingsdugnaden

Keolis har i dag 18 nasjonaliteter og en forholdsvis jevn fordeling av kjønn og alder i bedriften. Etter tre år med spesielt fokus på likestilling erfaringer Keolis at mangfold og likestilling på arbeidsplass gir gevinst i form av et godt arbeidsmiljø, lavere sykefravær og stor takhøyde. Keolis deltok i høst på inkluderingsarenaen «Give a Job» som arrangeres med formål å skape åpenhet og inkludering i Norge. Dette ga Keolis en unik mulighet til å bli kjent med potensielle arbeidstakere, og bidra til regjeringens inkluderingsdugnad.

Tiltaket til regjeringen for å bidra til økt likestilling, mangfold og inkludering på arbeidsplassen er et steg i riktig retning. For oss har det vært viktig å ha GEEIS som ledesnor i likestillingsarbeidet, og håper andre bedrifter skal la seg inspirere til å gå samme vei, sier adm.dir. Gry Miriam Olsen.

Les mer om saken i BA https://www.ba.no/nyheter/okonomi-og-naringsliv/arbeidsliv/fikk-internasjonal-pris-for-likestilling/s/5-8-913979#am-commentArea

Fakta om Arborus:
Stiftlesen Arborus sammen med internasjonale konserner etablerte sertifiseringen GEEIS (Gender, Equality European & International standard). Dette er en standard med hensikten å oppfordre bedrifter i Europa og internasjonalt til å jobbe målrettet med likestilling. GEEIS sertifiseringen er basert på ni kriterier og delt inn i fem nivåer. Det internasjonale sertifiseringsbyrået Veritas utsteder sertifikatet.