Mobilitets-akademiet

Enten du ønsker å bli vognfører, trafikkoperatør, trafikkleder eller linjeleder må du gjennomføre Keolis’ grunnutdannelse. Utvelgelsesprosessen for opptak til opplæringen er omfattende for å sikre kvaliteten på tjenesten Keolis leverer. Som vognfører er du Keolis’ ansikt utad, og ansvarlig for å yte best mulig service for våre passasjerer. Ønsker du som ferdigutdannet vognfører å bidra i opplæringen av nye vognførere har du mulighet til å søke om tilleggsfunksjoner som kjørerlærer og instruktør.

DETTE KJENNETEGNER EN KEOLIS-VOGNFØRER:

 • Serviceinnstilt og yter god kundebehandling
 • Fleksibel
 • Punktlig
 • Presentabel
 • Ansvarsbevisst
 • Trives sammen med andre mennesker
 • Bevarer roen når det ‘koker’

Minimumskrav for opptak

 • Må ha hatt sertifikat klasse B i minst 3 år
 • Må være fylt 23 år
 • Gode kommunikasjonskunnskaper på norsk muntlig og skriftlig
 • Personlige egenskaper (blir testet i opptaksprosessen)
  • fleksibel innstilling til endringer
  • egenmotivert
  • fysisk aktiv på fritiden
  • stabil og positiv

Opptak

Keolis utdanner 1-2 vognførerkull i året. Aktuelle kandidater blir invitert til telefonintervju og vi foretar en referansesjekk. Neste runde består av en personlighetstest tilsendt på e-post for å undersøke om du har den profilen vi ser etter hos våre vognførere og ansatte generelt. Deretter inviteres aktuelle kandidater til et informasjonsmøte der det blir gitt ytterligere informasjon om utdanningen. Samtidig vil korte førstegangsintervjuer bli avholdt. Neste steg er dybdeintervju.

For å bli tatt opp til utdanningen må du gjennomføre en helsetest og en arbeidspsykologisk test for å undersøke om du tilfredsstiller helsekravene til personell i sikkerhetstjeneste. Kravene er fastsatt i Statens jernbanetilsyns kravforskrifts kapittel 14.

Du betaler ingen skolepenger for å delta i vognførerutdanningen.

Søk opptak!

 

Prøving

Det blir foretatt testing og prøving underveis i opplæringen. Opplæringen kan avbrytes dersom det viser seg at ønsket resultat ikke oppnås eller du finner ut at vognføreryrket ikke passer for deg likevel.

Tidsbruk

Opplæringen varer i ca. 10 uker, med rundt 6 timers undervisning daglig, avhengig av progresjon underveis. Undervisningen foregår både på kveldstid og i helger. Det må påregnes ca. 100 timer med egenstudie i tillegg til undervisningen, avhengig om du fra før har teknisk innsikt.

Kompetanseheving og videreutvikling

Vi er opptatt av kontinuerlig utvikling og forbedring og forplikter oss til å følge opp våre ansatte når det gjelder faglig og personlig kompetanseheving.

Første vognførerkull i 2017 gjør seg klar til å gjennomføre «Walk the line».

Bli en av oss

Søk opptak her