Jobbe hos oss

I Keolis utdanner vi og rekrutterer våre egne vognførere. Rekruttering til stillinger som trafikkoperatør, trafikkleder, teknisk personell, teamledere samt administrasjonsstillinger skjer gjerne internt. Vi ser nemlig at det ofte er en fordel at våre ansatte – uansett stilling – har vognførerkompetanse og -erfaring.

Vognførerutdanningen

Ønsker du å bli vognfører hos Keolis og kjøre Bybanen? Da kan du søke opptak til vårt Mobilitetsakademi.

Administrative stillinger

Med tanke på vår store vekst og ambisjon om å bli en multimodal operatør i i Norge, vil Keolis i tiden fremover ha behov for å knytte til seg ytterligere kompetanse innenfor forretningsutvikling og strategi på flere områder. Gå til vår karriereside Keolis attract talents for å se oversikt over ledige stillinger eller for å sende oss en åpen søknad.

Trainee Vest

Vi forplikter oss til å bidra til det lokale næringslivet i Bergensområdet og er derfor med på Bergen Næringsråds trainee-program Trainee Vest.

Internasjonale muligheter

På verdensbasis er Keolis-konsernet leder innen bybanedrift og en av Europas største aktører innen mobilitet. Dette innebærer internasjonale karrieremuligheter, som vår kollega Aline i videoen under forteller om.

Keolis tilbyr også et eget karriereprogram for de som er interessert i en global karriere.

Karriereside for åpne søknader

Keolis Norge jakter talenter innenfor ulike kompetanseområder for å styrke vår bedrift i vekst. Les mer på vår karriereside.

Keolis attract talents