Karriere i Keolis

Drifts- og administrasjonsstillinger

I Keolis utdanner vi og rekrutterer våre egne vognførere. Rekruttering til stillinger som trafikkoperatør, trafikkleder, teknisk personell, teamledere samt administrasjonsstillinger skjer gjerne internt. Vi ser nemlig at det ofte er en fordel at våre ansatte – uansett stilling – har vognførerkompetanse og -erfaring.

Med tanke på vår store vekst og ambisjon om å bli en multimodal operatør i i Norge, vil Keolis i tiden fremover ha behov for å knytte til seg ytterligere kompetanse innenfor forretningsutvikling og strategi på flere områder.

Trainee Vest

Vi forplikter oss til å bidra til det lokale næringslivet i Bergensområdet og er derfor med på Bergen Næringsråds trainee-program Trainee Vest.

Internasjonale muligheter

På verdensbasis er Keolis-konsernet leder innen bybanedrift og en av Europas største aktører innen mobilitet. Keolis tilbyr et eget karriereprogram for de som er interessert i internasjonale karrieremuligheter.

Se ledige stillinger

Gå til jobbportal