I dag ankom de første elbussene Bergen

7. september, 2020

Mandag 7. september ankom Bergens åtte første elbusser med skip fra Kina. Totalt 88 Yutong E-12 elbusser skal i løpet av september rulle i land på norsk jord. Keolis Norge skal drifte elbussene i busskontrakten for Bergen sentrum fra 1. desember. Det totale kuttet i CO2-utslipp i busskontrakten vil bli på rundt 85 prosent. Hver buss som blir byttet ut fra diesel til strøm sparer om lag 50 tonn CO2 i året.

19. juli gikk første skip med 29 elbusser fra kai i Shanghai, Kina. Etter omlasting i Zeebrugge i Belgia er nå første skip med 8 elbusser ankommet Bergen. Elbussene, som har en batterikapasitet på 422 kWh og 34 sitteplasser, er produsert ved Yutongfabrikken i Zhengzhou, Kina, og leveres av Yutong Eurobus Scandinavian.

Askeland: – En jubeldag

– Dette er en jubeldag – over 100 busser i Bergen blir snart utslippsfrie, og dette er en stor satsing også internasjonalt sett. Det at bussanlegget på Mannsverk nå blir helelektrisk, viser også en rask teknologiutvikling. Vestland er allerede foregangsfylke for utslippsfrie ferjer, og det har vært fantastisk å se de mange positive ringvirkningene dette har skapt, både for miljø, samfunn og næringsliv. El-busser bidrar ytterligere til dette, og til å nå målet om et nullutslippssamfunn, sier fylkesordfører Jon Askeland.

Fra 1. desember vil samtlige busser i rutetrafikk i Bergensområdet være fossilfrie. Busser som ikke er elektriske går på fossilfritt biodrivstoff.

 

Også mindre støy

– Dette er en stor dag for Keolis, Skyss og Bergen!  Vi berømmer Skyss og Vestland Fylke for å satse på elektrisitet og med stolthet kan vi nå ta imot de første elbussene til Bergen. På Mannsverk installeres nå ladestasjonene og depotet tilrettelegges den elektriske driften. Fordelen av elektriske busser strekker seg lengre enn miljøgevinsten, både sjåfører, passasjerer og naboer til depotet vil oppleve en ny og bedre hverdag.  Nå ser vi frem til å vise elbussene til sjåførene! Sier adm.dir. Gry Miriam Olsen.

Olsen legger til at erfaringen Yutong har fra drift i Skandinavia skaper en utstrakt kunnskap om nordisk busstandard, som driften i Bergen vil dra nytte av. I tillegg til de 88 E-12 elbussene, ventes 14 E-15 elbusser fra Yutong.

– Gleder meg til å prøve

– Dette viser at anbudsmuskelen virker! Det er fantastisk for klima, men også for befolkningen med tanke på mindre luftforurensning og støy. Slike busser hører hjemme i en by hvor det skal være godt for folk å bo og leve. Gleder meg til å prøve de nye bussene! Ankomsten av disse bussene viser at teknologien beveger seg raskt i en klima- og menneskevennlig retning. Bussene må, som bybanen, ha nullutslipp, og vi trenger busser for å gi god kollektivdekning til dem som ikke har mulighet til å ta bybanen i dagliglivet, sier byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke.

Ti års busskontrakt

Mobilitetsaktøren Keolis ble i juni 2019 tildelt kontrakten for Skyss sin rutepakke Bergen sentrum. Kontraktens varighet strekker seg fra desember 2020 – 2030 og har en kontraktsverdi på ca. 3 milliarder kroner. I tillegg til elbussene har Keolis bestilt 26 HVO busser fra Volvo og 10 batteridrevne trolleybusser fra Solaris Norge. Totalt vil Keolis-bussene frakte 17 millioner passasjerer i året på ca. 7 millioner km. Dette tilsvarer 150 ganger rundt ekvator i 20 km/timen. Keolis overtar depotet på Mannsverk og den del av depotet på Straume som tilhører rutepakke for Bergen sentrum.

Opplæringsansvarlig Raymond Våge var en av de første til å prøvekjøre elbussen.

 

Atle Flo, prosjektleder rolling stock, kjørte bussene fra Jekteviken til Kokstadflaten.