Keolis i Norge

I Norge er Keolis operatør av Bybanen i Bergen.

I takt med utbyggingen av Bybanen har Keolis vokst, og vi teller i dag ca. 126 ansatte. Vår ambisjon er å bli en multimodal mobilitetsaktør på markedet for kollektivtrafikk i Norge. Helt siden etableringen i Norge i 2008 har vi kunnet vise til vår lokale kompetanse i kombinasjon med den internasjonale ekspertisen fra Keolis globalt.

Årsrapport 2016

Les den her