Global ekspertise

Mobilitetsaktøren Keolis er verdensleder innen bybanedrift og en av Europas fremste leverandører av mobilitetsløsninger. Ved å tenke som en passasjer er vi i stand til å utvikle bærekraftige og fremtidsrettede løsninger som møter samfunnets økende krav til sømløse og persontilpassede reiseopplevelser.

Med 65 000 ansatte opererer Keolis i 16 land og innen alle typer transportløsninger: tog, bybane, trikk, selvkjørende tunnelbane, buss, bildeling, bysykler og parkering.

 

Innovasjon i samarbeid med oppdragsgiver 

Keolis har bred erfaring med optimalisering av nettverk. I flere land har samarbeidet mellom operatør og oppdragsgiver ledet til effektive og sømløse reisetilbud for passasjerene.

Et globalt ekspertnettverk

Fordelen med vår struktur er at vi har et nettverk av eksperter å støtte oss på, å lære fra og å utveksle ideer med.

I Keolis er vi  65 000 kollegaer som samarbeider på tvers av landegrenser over hele verden. Takket være KeoSphere, vår globale samarbeidsplattform, er mobilitetseksperter med relevant erfaring, kunnskap og idéer kun noen tastetrykk unna når man står overfor nye utfordringer.

Et eksempel på hvordan vi drar nytte av vårt globale nettverk er at våre trafikkoperatører fikk dra på studieturer til Keolis i Bordeaux, Frankrike, for å ta med seg hjem nyttig erfaring og inspirasjon.

Kunnskapsdeling og erfaringsutveksling står sentralt i vår arbeidshverdag, og i 2017 ble Keolis tildelt MAKE-prisen (European Most Admired Knowledge Enterprises Award) for vårt arbeid og prosesser innen kunnskapsforvaltning. Se videoen under for å lære mer om hvordan vi bruker KeoSphere i arbeidet vårt.

Mobilitetsløsninger

Keolis tilbyr hele spekteret mobilitetsløsninger.

Les mer