Forplikter seg til fremtidens mobilitet

1. februar, 2018

En felles visjon for bærekraftige og levelige byer: Keolis er en av 15 bedrifter innen mobilitet og teknologi som forplikter seg til en felles visjon for fremtidens delemobilitet.

Sammen med aktører som Uber, Lyft, Citymapper og Mobike signerer Keolis-gruppen 10 delemobilitetsprinsipper som skal sikre levelige og bærekraftige byer i tiden fremover. Mennesker skal prioriteres fremfor kjøretøy, utslipp skal minimeres og data skal deles.

De 15 selskapene utgjør sammen hele 77 millioner passasjerreiser per dag og leverer reiseinformasjon til 10 millioner reisende daglig. Aktørene har dermed stor innvirkning i folks hverdag; hvordan folk lever og forflytter seg.

Delemobilitetsprinsipper for levelige og bærekraftige byer

  1. Vi planlegger byene våre og tilhørende mobilitet samtidig
  2. Vi prioriterer mennesker fremfor kjøretøy
  3. Vi støtter deling og effektiv bruk av kjøretøy, filer, fortau og offentlige områder
  4. Vi samhandler med interessenter
  5. Vi fremmer likhet
  6. Vi går i teten for en fremtid med mål om nullutslipp og bruk av fornybar energi
  7. Vi støtter rettferdig priser for transport
  8. Vi fremmer deling av data
  9. Vi jobber for kombinert og sømløs mobilitet
  10. Vi støtter deling av autonome (selvkjørende) kjøretøy i tett befolkede byområder

Deltakere