Er du vår nye administrerende direktør?

23. september, 2020

Keolis er en verdensledende pioneer innen utvikling av kollektivtransportløsninger. Datterselskapet Keolis Norge har operert i Norge siden 2010 da de startet drift av Bybanen i Bergen. Kontrakten ble fornyet sommeren 2019 for åtte nye år og inkluderer nå vedlikehold i tillegg til opererasjon av banen. Videre ekspansjon av Bybanen mot Åsane og Fyllingsdalen skal åpne i årene 2022-2023. Da blir 12-14 nye vogner knyttet til nettverket. Keolis vant også nylig busskontrakt i Norge for en helelektrisk bussflåte på 138 busser som skal driftes i Bergen i 10 år. Kontrakten har som mål å transportere 17 millioner passasjerer årlig.

Som administrerende direktør i Keolis Norge AS skal du bidra til å utvikle mer effektiv kollektivtransport og enklere reisemønstre i hele landet. Selskapet tilbyr grønn og bærekraftig drift og vedlikehold av buss, bane og andre transportalternativer. Sammen med 500 stolte og engasjerte kolleger skal du sørge for godt samarbeid på tvers i selskapet og sikre lønnsom vekst.

Relevante kandidater har høyere økonomisk/juridisk utdannelse, solid forretnings- og økonomiforståelse, betydelig erfaring fra operasjonell drift og virksomhetsstyring. Du har kommersielt driv og god kjennskap til lavmarginindustrier. Det er en fordel med bakgrunn fra internasjonale selskap, komplekse organisasjoner og kontraktshåndtering.

Som leder er du synlig og samlende, og du bygger kontinuerlig gode relasjoner til medarbeidere, oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Du identifiserer deg med våre verdier, we imaginewe care og we commit, og du evner på en god måte å knytte FNs bærekraftsmål inn i både det daglige arbeidet og i den langsiktige planleggingen.

Søk her

Stillingen er lokalisert på Kokstad i Bergen og rapporterer til styreleder i Keolis Norge, Wenche Kjølås og nestleder for Keolis internasjonalt, Arnaud Van Troeyen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi ved Hege Rødland på tlf. 916 17 560, Jenny Homme på tlf. 916 56 102 eller Cathrine Rieber på tlf. 994 19 343. Les mer om Keolis på www.keolis.com og Keolis Norge på www.keolis.no. Søk stillingen via visindi.no snarest og senest innen 05.10.2020.

Om selskapet

Mobilitetsaktøren Keolis er verdensleder innen bybanedrift og en av Europas fremste leverandører av mobilitetsløsninger. Ved å tenke som en passasjer er selskapet i stand til å utvikle bærekraftige og fremtidsrettede løsninger som møter samfunnets økende krav til sømløse og persontilpassede reiseopplevelser. Keolis har en langsiktig, åpen og innovativ transportpolitikk og samarbeider tett med oppdragsgivere, partnere og datterselskap i utvikling av mobilitetsløsninger. Dette innebærer tog, bane, busser, trolleybusser, bildelingsløsninger, passasjerbåt-transport, sykkeldeling, helelektriske og autonome skyttelbusser og urbane taubaner.

I Frankrike er Keolis den nest største parkeringsaktøren gjennom datterselskapet EFFIA. Siden etableringen av Keolis Santé i juli 2017, har Keolis også vært landets ledende aktør innen medisinske transportløsninger. Keolis gruppen eies av SNCF, 70%, og Innskudds- og investeringsfondet i Quebec, 30%. Selskapet har over 68.000 ansatte og opererer i 15 land. I 2019 fraktet Keolis 3,4 milliarder passasjerer og omsatte for 6,6 milliarder EURO.  Keolis opererer i Australia, Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, India, Kina, Nederland, Norge, Qatar, Senegal, Sverige, Tyskland, UK og USA.

I Norge er Keolis operatør av Bybanen i Bergen. I takt med utbyggingen av Bybanen har Keolis vokst, og teller i dag 130 ansatte. Veksten fortsetter og Keolis forventer en tredobling av ansatte, ca. 500 fra 1. desember 2020 i forbindelse med overtakelse av bussdrift. Selskapet vant nylig busskontrakt for 138 helelektriske busser som skal opereres i Bergen i 10 år. Ambisjonen er å bli en multimodal mobilitetsaktør på markedet for kollektivtrafikk i hele Norge. Helt siden etableringen i Norge i 2008 har Keolis kunnet vise til lokal kompetanse i kombinasjon med internasjonal ekspertise fra Keolis globalt.