En ny hverdag på bybanen

21. mars, 2020

Vognførerne i Keolis står overfor en helt ny hverdag. Vognfører Quintan og teamleder Alexandra forteller om hvordan det er å jobbe under nye omstendigheter og kommer med en helt spesiell oppfordring til befolkningen i Bergen.

– Vi ser at folk lytter til råd fra helsemyndigheter om å holde seg hjemme. Vi gikk fra fulle til nærmest tomme vogner på en uke. Jeg hadde denne uken til sammen 5 passasjerer på en tur fra Flesland til Byparken, sier Alexandra.

Teamleder Alexandra Engeseth

 

Hun er ikke bekymret for egen sikkerhet og føler seg godt ivaretatt. Driftssjef i Keolis, Rene Molijn, opplyser at vognførernes sikkerhet er viktig og at det er utformet en risikoanalyse som vurderes daglig og oppdateres fortløpende. Keolis følger nasjonale råd, Keolis gruppens anbefalinger og gjør egne vurderinger på toppen. Tirsdag ble det også satt opp sperringer rundt førerhuset for å sikre avstand til vognfører. Et nytt desinfiseringsverktøy blir nå brukt under nattrenholdet.

– Vi har et viktig samfunnsoppdrag foran oss, og det er viktig at vi nå opprettholder transporttilbudet. Det er utfordrende, men vi er i tett dialog med oppdragsgiver Bybanen AS og Skyss. For å ta vare på vognførerne har vi et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten og følger de råd og retningslinjer som kommer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, sier Molijn.

Driftssjef René Molijn

Skyss har tidligere informert om plassbegrensning som innebærer at kun de som får sitteplass eller finner ståplass med én meters avstand til medpassasjerer får reise med bybanen. Les mer om Skyss sin oppfordring til passasjerene her

Vognfører Quintan Sahayaratnarajah

– Vi må stille oss selv det samme spørsmålet barna stilte statsministeren i pressekonferansen for barn, «hvordan kan vi bidra for at vi skal overkomme denne krisen?». Det er positivt å se at det er mer enn nok informasjon til de reisende om situasjonen, både i vogn og på holdeplass. Personlig tror jeg vi gjør alt vi er i stand til på arbeidsplassen. Vi holder avstand til hverandre i kantinen og vi rengjør førerhuset med antibac når vi overleverer vogn til kollega. Dersom en passasjer skulle kaste opp i vogn, må vi nå tømme vognen for folk og bytte den ut, sier Quintan.

Quintan minner også om spise- og drikkeforbudet i vognen. Selv om det er forbudt å spise og drikke om bord, er dette en kjent utfordring for vognførerne. Han ber derfor passasjerene spesielt i denne situasjonen om å ta med tomme flasker, kartonger eller søppel når de forlater vognen, slik at vognfører og medpassasjerer slipper å komme i kontakt med smittekilder.

Foto: Quintan Sahayaratnarajah

Administrasjonen og konsernledelsen i Keolis er alle pålagt hjemmekontor og er tilgjengelig på e-post: info@keolis.no og telefon: +47 959 89 400.

Keolis oppfordrer passasjerene til å holde avstand både i vognen og på holdeplassene, respektere sperringene og vise hensyn til vognfører. I tillegg kommer de to vognførerne med en oppfordring til passasjerene.

– Smil, sier Alexandra.

– Det er lett å glemme i alvoret, men for å vise at vi tar vare på hverandre kan et smil bety mye.

 

Keolis oppfordrer alle til å følge Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets retningslinjer.