Keolis Attract Young Talents

3. juni, 2019

Mandag 3. juni 2019 arrangerte Keolis rekrutteringsdagen Keolis Attract Young Talents. De 27 unge talentene som deltok fikk alle mulighet til å prøve seg bak kjørespaken i førerhuset! I tillegg fikk de komme på innsiden av den daglige driften av Bybanen i Bergen.

Dagen fortsatte med omvisning på depotet hvor de ble møtt av trafikkleder i driftssentralen, Erik Bauge. Driftssentralen, er «hjertet og lungene» av Bybanen og har som terminologien viser, en viktig funksjon. – Vår oppgave som trafikkledere i driftssentralen er å overvåke nettverket og sørger for at frekvensen opprettholdes til enhver tid. Vi har en punktlighetsstatistikk på 97% takket være både trafikkledere, vognførere og god vognføreropplæring.

Dagen ble avsluttet i test-sporet sammen med instruktør Thomas Rolland. Her fikk de unge talentene en innføring i hvordan kjøre bybanevognen, før de tilslutt fikk prøvekjøre selv.

– Vi håper at denne dagen har gitt svar på hvorfor satse på en karrierevei innen mobilitet. Dagen har vært fylt av motiverte ungdommer som har vist stor interesse for bransjen og hvor flere av kandidatene kunne fortelle at de kom til å sende inn en søknad, sier Randi Weber, Manager Innovation and Business Development HR.