Driftsstans på linjen – hva nå?

7. juli, 2021

Har du noen gang lurt på hvordan driftsstans ser ut fra innsiden? Som operatør av Bybanen er Keolis ansvarlig for drift og overvåkning av linjen. Det som kan starte som en rolig dag på jobb, kan raskt snu for våre vognførere og trafikkledere. Avvik som fører til driftsstans på linjen, må håndteres og tilpasses situasjonsbildet. Dette er våre trafikkledere godt trent på, og de evner å holde hodet kaldt når det å finne riktig løsning blir viktigere enn alt annet.

I dag, 7. juli, måtte alle bybanevognene stanse da kommunikasjonssystemet mellom driftssentralen og vognene sviktet. Da avviket ble oppdaget av trafikkleder, Tommy Folkestad, meldte han straks fra til Bybanen AS. Deretter satte jeg i gang med å undersøke om dette gjaldt alle kommunikasjonsforbindelser med vognen og ikke minst, om det gjaldt alle vognene.

Som bestemt i Jernbaneloven må Keolis til enhver tid ha tilgjengelige kommunikasjonskanaler mellom driftssentral og vognfører. Løsningen ble da å informere vognfører om å stoppe via informasjonsskjermene på holdeplassene, sier Folkestad. Sammen med kollega i driftssentralen, Tone Tertnes, kunne de se at alle vognene stoppet på holdeplass via kameraovervåkningen.

Vognførernes viktigste oppgave ble deretter å få informasjonen ut til passasjerene via innvendig og utvendige høyttalere, forteller vognansvarlig i Keolis. Denne dagen var han selv vognfører på linjen da driftsstansen oppstod. Jeg stoppet på holdeplassen da jeg så meldingen fra driftssentralen på infoskjermen og fikk deretter snakket med trafikklederne. Jeg gikk raskt inn på Skyss-appen for å kunne informere passasjerene om tidspunkt for nærmeste buss, deretter ble vår underleverandør Stadler også informere om avviket.

Sikkerhetssjef, Elizabeth Hamilton, forteller at alle vognene måtte kjøres tilbake til depotet etter 2,5 timer i full stopp.  Ved avvikssituasjoner hvor alle aktører er involvert er vi avhengig av et godt samarbeid. I dette tilfellet jobbet vår oppdragsgiver, Bybanen AS, med å løse selve avviket samtidig som vi jobbet med å løse situasjonen på linjen med vognene og vognførerne. I tillegg var Skyss i gang med å koordinere buss for bane. Det er mange aktører som jobber for å få tilrettelagt for passasjerene og ikke minst, for å få driften opp å gå igjen.

Tilbake på driftssentralen har de flere oppgaver som skal løses. Som trafikkleder skal vi legge til rette og ta hånd om vognførerne. Da vognene hadde stått i ro i nærmere to timer, sendte vi ut avløser bil for å avløse vognførerne som skulle ha pause. Deretter kom beskjeden fra driftssjef, René Molijn, om å tilbakekalle alle vognene.  I dette tilfellet måtte vi kjøre inn en og en vogn til depotet. Vi startet med nærmeste vogn på Flesland og kunne følge vognene via kameraene på holdeplassene, sier Tertnes.

Kl. 17.20 kunne trafikkleder Lasse Aksnes melde om at første vogn fra Flesland ble klargjort til oppstart.  Normalt sett vil det ta ca. halvannen time til vi er tilbake i normal drift, sier Lasse og tar opp telefonen for å informere Skyss om avgangen.

Det er beklagelig at dette skjer, og jeg har forståelse for at passasjerene blir frustrerte. Vår oppdragsgiver Bybanen AS har hatt alle mann i sving for å løse problemet med kommunikasjonssystemet. Nå er vi lettet over at driften er tilbake, sier driftssjef René Molijn.