Slide background

Vi tenker som en passasjer

Slide background

Kontinuerlig
forbedring

Sikkerhet, miljø, kvalitet og
teknologi

NO EDITING Typo ex2

Gå foran med et godt eksempel

Gå foran med et godt eksempel

Keolis mener at nøkkelen til suksess i offentlig transport er å være på riktig sted til riktig tid for å gi passasjerene gode muligheter til å benytte vårt tilbud. Med det mener vi å tenke som en passasjer i hvert ledd i prosessen.Keolis ønsker ikke bare å reagerer på passasjerens ønsker men også å forutse dem gjennom å følge den sosiale utviklingen.

Sikkerhet

Sikkerhet

Grunnpilarer i Keolis Norge sin aktivitet er sikkerhet. Vi har ansvar for at Bybanens brukere transporteres trygt frem til til bestemmelsesstedet. Nye ansatte får innføring i sikkerhetstankegangen og bidra til en sterk sikkerhetskultur. Vi skal kjenne traseen og føle hvordan det er å bevege seg langs og ved traseen. Passasjerer og ansatte skal føle det trygt å reise med Bybanen. Vi arbeider aktivt hver dag for at passasjerene skal ha en positiv og trygg reise.

Innen sikkerhet snakker vi både omegn trygg og sikker kjøring på linjen, men også at reisendes følelse av en trygg og sikker bane. security relaterte utfordringer.

Sikkerherhetsstatistikk.

I Keolis Norge benytter vi en registrering av hendeler per 10 000 kjørte kilometer, dette gir en god indikasjon på sikkerhetsnivået. Alle typer sammenstøt er registrert i denne oversikten.

Hendelser siden oppstart

stadis

 

bg image

NO EDITING Moving further together Typo 3


Moving further together

Miljø

Miljø

Bybanen er et miljøvennlig transportalternativ. Bybanevognene drives på strøm fra fornybare energikilder. Den bruker ca 10 ganger mindre energi får å frakte samme antall passasjerer enn en vanlig buss. Vi jobber løpende for at kjøring skal gjøres så energieffektivt som mulig. I virksomheten har vi fokus på korrekt avfallshåndtering og kjemikaliebruk.

Keolis Norge innehar miljøsertifiseringen ISO 14 001.

Kvalitet

Kvalitet

Bybanen kjennetegnes ved at det er et godt bygd kollektivsystem, som har vunnet mange anerkjennelser og priser. I driften av Bybanen skal dette gjenkjennes, vi etterstreber å ha et høyt servicenivå og positive medarbeidere.

Keolis Norge innehar kvalitetssertifiseringen ISO 9001.

bg image

NO EDITING Typo 4

Teknologisk innovasjon

Teknologisk innovasjon

Vi utvikler kontinuerlig nye prosjekter innenfor sikkerhet, energiforbruk og operasjonell effektivitet som hjelper oss til å gi en bedre service for våre reisende. Reslutatene og suksessen I Bergen har fått Keolis International til å bruke oss som et utstilllingsvindu for interessenter og samarbeidspartnere på verdens basis.

NO EDITING MPortfolio

Bybanen Utmerkelser

NO EDITING Clients ex2

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4